Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 876/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie trwałego zarządu nieruchomościami

II SA/Gl 824/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości

II SA/Gl 825/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości

II SA/Gl 672/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

II SA/Gl 726/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości gruntowych

II SA/Gl 826/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości

II SA/Gl 1243/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-09-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

II SA/Gl 83/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Gl 137/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-09-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia w drodze przetargu części nieruchomości

II SAB/Gl 21/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-07-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
1   Następne >   +2   4