Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Gl 949/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Gl 70/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

II SA/Gl 941/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości