Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 1066/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-03-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w K. w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały i orzeka, że uchwała ta nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku

II SA/Gl 776/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-01-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta R. w przedmiocie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części określonej w § 1 zdanie 2, § 4 pkt 2, 3 i 4, § 5 ust. 2, 3, 4 i 5, § 6 ust. 2 i

II SA/Gl 915/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-02-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały oraz orzeka, iż nie podlega ona wykonaniu w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

II SA/Gl 975/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-02-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w K. w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały oraz orzeka, iż nie podlega ona wykonaniu w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

II SA/Gl 672/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-10-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rada Gminy K. w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej stwierdza niezgodność z prawem zaskarżonej uchwały i orzeka, że uchwała ta nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

I OSK 553/10 - Wyrok NSA z 2010-07-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Walim w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas określony, powyżej trzech lat w drodze bezprzetargowej

II SA/Gl 669/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-10-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rada Gminy K. w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej stwierdza niezgodność z prawem zaskarżonej uchwały i orzeka, że uchwała ta nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

II SA/Go 731/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-11-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

II SA/Gl 973/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-02-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w K. w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały oraz orzeka, iż nie podlega ona wykonaniu w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

I OSK 1188/10 - Wyrok NSA z 2010-10-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej Ł. w przedmiocie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej Miasta Ł. przy ul. P. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku.
1   Następne >   2