Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Gd 2591/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie pozwolenia na budowę

IV SA 2570/00 - Wyrok NSA z 2001-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wykonania robót budowlanych

II SA/Kr 189/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K. w przedmiocie odmowy wydania nakazu opróżnienia lokali mieszkalnych

IV SA 134/98 - Wyrok NSA z 1998-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie nakazu rozbiórki tarasu

II SA/Lu 1461/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w L. w przedmiocie wyłączenia z użytkowania lokalu mieszkalnego

II SA/Ka 1282/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-12-01

Sprawa ze skargi na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania przebudowanych pomieszczeń

II SA/Gd 2018/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-11-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody G. w przedmiocie nałożenia obowiązku złożenia orzeczenia technicznego, uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Prezydenta Miasta G. (...); (...).

II SA/Kr 1031/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K. w przedmiocie nakazania usunięcia nieprawidłowości w obiekcie budowlanym

II SA/Gd 1685/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody G. w przedmiocie nakazu opróżnienia budynku
1   Następne >   2