Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Gl 575/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-08-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie określenia minimalnych stawek czynszu za gminne lokale użytkowe

II SA/Gl 1027/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-02-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody S. w przedmiocie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości

II SA/Gl 307/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta lokali celem przeznaczenia na wynajem jako lokale socjalne