Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Wr 707/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-05-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. Z. w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków