Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Kr 1133/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-01-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Mogilany w przedmiocie upoważnienia zarządu Gminy Mogilany do ustalenia opłat za podłączenie do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 1410/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-01-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nowe Brzesko w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty przyłączeniowej do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 724/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-07-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zawoja w przedmiocie jednorazowych opłat za podłączenie do wodociągów. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 1512/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-02-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zawoi w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty za podłączenie do wodociągu komunalnego i kolektora ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Kr 1263/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-01-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Iwanowice w przedmiocie ustalenia opłaty za przyłącz do kanalizacji gminnej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały