Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X
  • Skarżony
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

III ZP 1/01 - Uchwała Sądu Najwyższego z 2001-03-15

Wymiar czasu pracy pracownika komunalnego zakładu budżetowego - w ustawowych granicach - może być określony w regulaminie pracy /art. 104[1] par. 1 Kp w zw. z art. 8 ustawy o gospodarce komunalnej - Dz.U. 1997 nr 9 poz. 43 ze zm./.