Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Ke 248/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-05-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Obrazowie w przedmiocie ustalenia zasad korzystania z poboru wody