Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

VI SAB/Wa 2/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-30

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie wydania postanowienia w sprawie wykonania decyzji