Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Gospodarka mieniem X

I OZ 201/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

II SA/Go 261/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-06-02

Sprawa ze skargi M.C. na akt Prezydenta Miasta w przedmiocie ogłoszenia wykazu nieruchomości

I SA/Wa 522/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży bezprzetargowej

I SA/Wa 18/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia

II SA/Rz 1026/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-12-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skarg Z. N., W. P., M. W., J. K., J. B., J. R., J. K., B. B., A. Z., A. Z. i G. R. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wygaszenia trwałego zarządu

II SA/Rz 1026/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-12-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skarg Z. N., W. P., M. W., J. K., J. B., J. R., J. K., B. B., A. Z., A. Z. i G. R. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wygaszenia trwałego zarządu