Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

I OSK 1274/14 - Wyrok NSA z 2016-03-04

Skargi kasacyjne Wojewody [...] i M. K. od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości

II SA/Go 35/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie udzielenia zezwolenia na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Rz 1235/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod ulicę

II SA/Lu 847/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Lu 621/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 2213/14 - Wyrok NSA z 2016-06-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 546/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 932/15 - Wyrok NSA z 2016-10-20

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 1963/15 - Wyrok NSA z 2016-10-20

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 1000/15 - Wyrok NSA z 2016-10-20

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   3