Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Gospodarka mieniem X

I OSK 665/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-24

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 'B.' w W. na zarządzenie Wojewody D. , (...), w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości Skarbu Państwa sprzedawanych spółdzielniom mieszkaniowym w związk...

II SA/Rz 366/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 790/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-24

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej 'W.' w W. na zarządzenie Wojewody D. , (...), w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości Skarbu Państwa sprzedawanych spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni od...

I OSK 491/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-07

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej

OSK 725/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-06

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość (...)

II SAB/Op 60/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-02-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Opolskiego w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SA/Op 22/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-02-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie wezwania do przedłożenia operatu w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami

II SA/Gl 5/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą w związku z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej

II SA/Gl 1524/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa pod drogę publiczną

II SA/Rz 1026/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-12-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skarg Z. N., W. P., M. W., J. K., J. B., J. R., J. K., B. B., A. Z., A. Z. i G. R. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wygaszenia trwałego zarządu
1   Następne >   2