Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 963/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I OSK 554/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej

I OSK 3/13 - Wyrok NSA z 2014-08-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SAB/Łd 149/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-03-04

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Ł. w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

I OZ 935/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi U. T., M.T., A. K. i L. W. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 2398/11

I OSK 63/13 - Wyrok NSA z 2014-05-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

I OZ 934/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi U. T., M.T., A.K. i L.W. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 2398/11

I OZ 936/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi U. T., M. T., A.K. i L. W. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 2398/11

II SA/Sz 43/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 50/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej
1   Następne >   +2   4