Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Rz 728/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Mielec w przedmiocie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne