Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2979/12 - Wyrok NSA z 2014-07-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

I SA/Wa 2396/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości