Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1399/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1153/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1397/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

I SA/Wa 1034/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnego w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku o wgląd do akt sprawy

I SA/Wa 1145/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu wniosku

I SA/Wa 1598/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 284/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 2171/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1736/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1735/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty
1   Następne >   2