Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 2086/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I SA/Wa 2576/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 2383/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 487/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 30/20 - Wyrok NSA z 2020-08-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 361/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 2001/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I SA/Wa 1028/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1592/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty za nieruchomość pozostawioną poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 228/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-08

skarg [...] S.A. i [...] S.A. na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 r. prawa własności nieruchomości
1   Następne >   2