Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1173/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 2847/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 129/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 258/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-23

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Lenart (spr.) po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2022 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu M. G., A. G., E. B., M. D., M. D., E. D., W. G., K. D., M. Z., E. M., K. G., R. K., A. L., J. L. i M. L. od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty oddala sprzeciw.