Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

I OSK 2979/12 - Wyrok NSA z 2014-07-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

I SA/Wa 2396/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 2835/14 - Wyrok NSA z 2016-10-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1399/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1153/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 916/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 1397/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

I SA/Wa 1074/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 915/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1034/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnego w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku o wgląd do akt sprawy
1   Następne >   +2   6