Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 665/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-24

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 'B.' w W. na zarządzenie Wojewody D. , (...), w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości Skarbu Państwa sprzedawanych spółdzielniom mieszkaniowym w związk...

I OSK 790/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-24

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej 'W.' w W. na zarządzenie Wojewody D. , (...), w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości Skarbu Państwa sprzedawanych spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni od...

I OSK 491/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-07

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej