Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Gl 5/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą w związku z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej

II SA/Gl 1524/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa pod drogę publiczną