Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

OSK 517/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

OSK 348/04 - Wyrok NSA z 2004-07-14

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

OSK 392/04 - Wyrok NSA z 2004-08-11

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie uwłaszczenia nieruchomości

OSK 568/04 - Wyrok NSA z 2004-11-03

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

OSK 290/04 - Wyrok NSA z 2004-05-26

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w P. (...) w sprawie wywłaszczenia nieruchomoś...

OSK 134/04 - Wyrok NSA z 2004-06-08

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (......

OSK 195/04 - Wyrok NSA z 2004-05-13

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie nieważności decyzji ustalającej opłaty za zarząd gruntami

OSK 435/04 - Wyrok NSA z 2004-08-11

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie uwłaszczenia nieruchomością

OSK 347/04 - Wyrok NSA z 2004-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie wznowienia postępowania uwłaszczeniowego

OSK 396/04 - Wyrok NSA z 2004-09-29

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie przyznania własności czasowej do gruntu nieruchomości warszawskiej
1   Następne >   2