Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1388/17 - Wyrok NSA z 2019-03-27

Skargi kasacyjne C. w W. oraz A. S. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg C. w W. oraz A. S. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie użytkowania wieczystego nieruchomości