Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 201/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 2843/15 - Wyrok NSA z 2016-01-14

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

I SA/Wa 1796/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Go 35/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie udzielenia zezwolenia na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 2867/15 - Wyrok NSA z 2016-04-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP

II SA/Lu 847/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I SA/Wa 1349/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OSK 863/15 - Wyrok NSA z 2016-04-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 1999/14 - Wyrok NSA z 2016-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Op 542/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-02-09

Sprawa ze skargi J. G. na zarządzenie Burmistrza Nysy w przedmiocie uchylenia zarządzenia w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
1   Następne >   +2   4