Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 606/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-18

Skarga W. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I SAB/Wa 438/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia prawa użytkowania

II SA/Łd 760/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej

I OSK 232/17 - Wyrok NSA z 2017-07-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 843/17 - Wyrok NSA z 2017-11-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

II SA/Gl 999/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie nabycia prawa użytkowania wieczystego

I OSK 81/16 - Wyrok NSA z 2017-11-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SAB/Wa 390/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II SA/Łd 546/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przyznania prawa własności nieruchomości

I OSK 1667/15 - Wyrok NSA z 2017-06-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w części
1   Następne >   +2   6