Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 523/17 - Wyrok NSA z 2019-02-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 2104/18 - Wyrok NSA z 2019-03-12

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II SA/Bd 31/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia prawa użytkowania nieruchomości

II SA/Łd 558/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-10-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest nieuzasadniona

II SA/Łd 569/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-12-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest nieuzasadniona

I OSK 521/18 - Wyrok NSA z 2019-11-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO , w przedmiocie odmowy wygaśnięcia decyzji likwidacyjnej, ,

II SA/Gl 1146/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-11-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Bielsku - Białej, w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

I OSK 1009/18 - Wyrok NSA z 2019-12-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 2072/18 - Wyrok NSA z 2019-03-21

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I SA/Wa 2207/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie zawieszenia postępowania
1   Następne >   +2   4