Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 521/18 - Wyrok NSA z 2019-11-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO , w przedmiocie odmowy wygaśnięcia decyzji likwidacyjnej, ,

II SA/Gl 1146/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-11-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Bielsku - Białej, w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

I SA/Wa 309/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie ustalenia wysokości kosztów postępowania administracyjnego