Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I SA/Wa 309/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie ustalenia wysokości kosztów postępowania administracyjnego