Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

I SAB/Wa 438/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia prawa użytkowania

I SAB/Wa 281/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-15

Sprawa ze skargi S. J., J. K. i M. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty

II SAB/Go 57/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-11-23

Sprawa ze skargi S.M. na przewlekłość postępowania SKO w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. stwierdza, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze dopuściło się bezczynności w sprawie z wniosku S.M. o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości jest nieuzasadniona, przy czym bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.