Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 433/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-27

Sprawa ze skargi [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 463/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-22

Sprawa ze skargi K. B. i J. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie prawa użytkowania wieczystego

I SAB/Wa 446/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-22

Sprawa ze skargi A. K., M. M., A. C., L. L. i I. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydent [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o zwrot nieruchomości