Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Hasło Gospodarka mieniem X

I OSK 3096/12 - Wyrok NSA z 2013-04-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowie na przewlekłość postępowania Wojewody Małopolskiego w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 586/15 - Wyrok NSA z 2015-09-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M.L. i M.L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 3389/15 - Wyrok NSA z 2016-07-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi M. W. na przewlekłe postępowanie Prezydenta Miasta Łodzi w przedmiocie przekształcenia udziałów we współużytkowaniu wieczystym gruntów na udziały we współwłasności gruntów

I SAB/Wa 438/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia prawa użytkowania

I SAB/Wa 281/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-15

Sprawa ze skargi S. J., J. K. i M. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty

II SAB/Lu 16/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-07-05

Sprawa ze skargi [...] spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Go 57/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-11-23

Sprawa ze skargi S.M. na przewlekłość postępowania SKO w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. stwierdza, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze dopuściło się bezczynności w sprawie z wniosku S.M. o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości jest nieuzasadniona, przy czym bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

I SAB/Wa 433/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-27

Sprawa ze skargi [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 463/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-22

Sprawa ze skargi K. B. i J. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie prawa użytkowania wieczystego

I SAB/Wa 446/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-22

Sprawa ze skargi A. K., M. M., A. C., L. L. i I. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydent [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o zwrot nieruchomości