Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Gospodarka mieniem X

I SA/Wa 18/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia