Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2347/17 - Wyrok NSA z 2019-08-01

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wydania decyzji o ograniczeniu korzystania z nieruchomości