Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 522/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży bezprzetargowej