Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 586/15 - Wyrok NSA z 2015-09-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M.L. i M.L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 3389/15 - Wyrok NSA z 2016-07-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi M. W. na przewlekłe postępowanie Prezydenta Miasta Łodzi w przedmiocie przekształcenia udziałów we współużytkowaniu wieczystym gruntów na udziały we współwłasności gruntów

I SAB/Wa 438/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia prawa użytkowania

II SAB/Lu 16/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-07-05

Sprawa ze skargi [...] spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SAB/Wa 463/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-22

Sprawa ze skargi K. B. i J. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie prawa użytkowania wieczystego

I SAB/Wa 446/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-22

Sprawa ze skargi A. K., M. M., A. C., L. L. i I. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydent [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o zwrot nieruchomości