Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 3096/12 - Wyrok NSA z 2013-04-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowie na przewlekłość postępowania Wojewody Małopolskiego w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SAB/Wa 281/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-15

Sprawa ze skargi S. J., J. K. i M. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty