Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 2207/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Wa 486/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1178/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji