Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Lu 1034/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi powiatowej

II SA/Ol 358/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty planistycznej

II SA/Rz 1002/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Bk 373/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Kr 494/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Wr 183/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie nakazania przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania nieruchomości