Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Lu 442/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-07-12

skarg M. K. i Gminy na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości i zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania

I OSK 1291/13 - Wyrok NSA z 2014-01-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu nieruchomości

II SA/Lu 711/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 1500/11 - Wyrok NSA z 2013-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SA/Wr 311/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz gminy prawa własności nieruchomości

II SA/Bk 160/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Gd 213/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zezwolenia na zajęcie nieruchomości

I OSK 1604/12 - Wyrok NSA z 2014-01-22

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania

II SA/Gd 227/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zezwolenia na zajęcie nieruchomości

I OSK 1577/12 - Wyrok NSA z 2014-01-22

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   10