Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OSK 2524/12 - Wyrok NSA z 2014-04-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OSK 1723/13 - Wyrok NSA z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Gospodarki w przedmiocie zawieszenie postępowania

I OSK 2261/11 - Postanowienie NSA z 2013-07-26

Wniosek A. W. - Ł. o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w wyroku NSA w sprawie ze skarg kasacyjnych '[...]' Sp. z o.o. w Krakowie oraz [...] S.A. z/s w Krakowie od wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 205/09 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie , nr [...]...

I OSK 2327/12 - Wyrok NSA z 2014-04-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1585/12 - Wyrok NSA z 2014-01-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia w postępowaniu wznowieniowym wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OSK 2330/13 - Wyrok NSA z 2015-05-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2261/11 - Wyrok NSA z 2013-05-21

Skargi kasacyjne [...] Sp. z o.o. w Krakowie oraz Grupy [...] S.A. z/s w Krakowie od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 539/11 - Wyrok NSA z 2012-06-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie reformy rolnej

II SA/Sz 648/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności aktu nadania

I OSK 3289/14 - Wyrok NSA z 2015-04-28

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Gospodarki w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy
1   Następne >   2