Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

OSK 649/04 - Wyrok NSA z 2004-07-20

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Z. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

I OSK 174/14 - Wyrok NSA z 2014-04-08

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego

II SA/Lu 1020/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy

II SA/Gl 1037/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zasad gospodarowania nieruchomościami

I SA/Ol 458/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-09-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izba Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie budżetu miasta

II SA/Go 612/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-09-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XII

II SA/Go 537/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu z dnia [...] r., nr XXX/177/13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, wynajmowanie nieruchomości na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

II SA/Gl 891/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-01-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zasad przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 194/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zasad wynajmowania garaży stanowiących własność gminy

II SA/Gl 1687/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-01-22

Skarga Miasta K. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na zastosowanie stopy procentowej w opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   3