Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I OSK 635/05 - Wyrok NSA z 2005-12-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Ady O. i Katarzyny M. na niewykonanie wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach sygn. akt II SAB/Ka 22/03 w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 1529/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-09

Sprawa ze skargi M. R., A. A., E. M. i M. R. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 312/16 1. wymierza Prezydentowi [...] grzywnę w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3.

I SA/Wa 1678/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-11

Sprawa ze skargi W. H., Y. E., A. H. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta miasta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 171/16

I SA/Wa 1418/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-03

Sprawa ze skargi [...] na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 669/16 1. wymierza Prezydentowi [...] grzywnę w wysokości 3000 (trzy tysiące) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3.

I SA/Wa 564/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-26

Sprawa ze skargi T. Z. na niewykonanie przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 301/17 1. wymierza Prezydentowi W. grzywnę w wysokości [...] ([...]) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje od Prezydenta W. na rzecz T. Z. sumę pieniężną w kwocie [...] ([...]) złotych; 4. zasądza od Prezydenta W. na rzecz T. Z. kwotę [...] ([...]) złotych ...

I SA/Wa 1578/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-22

Sprawa ze skargi [...] w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 668/14

I SA/Wa 2237/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-12

Sprawa ze skargi B.G. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 343/17

I SA/Wa 465/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-10

Sprawa ze skargi R. F. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 224/15

I SA/Wa 2189/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-21

Sprawa ze skargi J. M. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 257/16

I SA/Wa 380/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-12

Sprawa ze skargi A. M. w przedmiocie niewykonania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyroku WSA w Warszawie sygn. I SAB/Wa 445/17