Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Łd 149/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-03-04

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Ł. w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

II SAB/Op 60/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-02-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Opolskiego w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SAB/Gl 49/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-11-29

Skarga 'A' S.A w Z. na bezczynność Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Lu 137/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-08-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza K. w przedmiocie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

I OSK 1141/14 - Wyrok NSA z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego 1/ uchyla zaskarżony wyrok i

I OSK 3289/14 - Wyrok NSA z 2015-04-28

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Gospodarki w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy

II SAB/Go 31/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-09-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie zatwierdzenia podziału działki i sprostowania danych w ewidencji gruntów

I SAB/Wa 144/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie wydania orzeczenia dotyczącego podziału nieruchomości

I OSK 1636/15 - Wyrok NSA z 2016-10-27

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpoznania wniosków o potwierdzenie prawa do rekompensaty

I SAB/Wa 390/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
1   Następne >   +2   4