Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X

I SA/Wa 3305/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenie nieważności orzeczenia

I SA/Wa 3360/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

I SA/Wa 3362/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji