Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X

I SA/Wa 2946/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I OSK 861/11 - Wyrok NSA z 2011-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 741/10 - Wyrok NSA z 2011-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenie nieważności orzeczenia

I OSK 1746/06 - Wyrok NSA z 2007-04-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nabycia mienia Skarbu Państwa z mocy prawa

I SA/Wa 1367/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1878/06 - Wyrok NSA z 2007-12-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania

I SA/Wa 101/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 47/07 - Wyrok NSA z 2008-02-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania nadzorczego

OSK 348/04 - Wyrok NSA z 2004-07-14

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1261/10 - Wyrok NSA z 2011-07-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   14