Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X

I SA/Wa 35/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy zmiany decyzji