Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 3925/18 - Wyrok NSA z 2020-04-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

I OSK 3833/18 - Wyrok NSA z 2020-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

I OSK 1407/18 - Wyrok NSA z 2020-01-21

Skargi kasacyjne M. S., P. Ł., T. Ł., H. Ł., J. M., M. M., Z. G. i R. K., M. Z., A. P. przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie K. K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg M. S., Z. Ł., P. Ł., T. Ł., H. Ł., J. M., M. M., Z. G., K. S., K. D., R K., M. Z., A. P. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważ...

I OSK 1466/18 - Wyrok NSA z 2020-01-16

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

I OSK 944/19 - Wyrok NSA z 2020-05-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego