Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 494/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 493/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 7/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I SA/Wa 2276/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1252/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego

I SAB/Wa 148/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 1260/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 527/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 844/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 843/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
1   Następne >   2