Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA 2981/99 - Wyrok NSA z 2001-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych

III RN 18/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-05-07

Skarga Teresy P.-Ł. na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych po rozpoznaniu rewizji nadzwyczajnej Prezesa NSA (...) od wyroku NSA w Warszawie , III SA 2981/99

I SA/Gd 1648/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem

I SA/Bk 22/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r.